2017: Boston Olympiakos

2016: Boston Olympiakos

2015: Albania United

2014: Boston Olympiakos

2013: Mass United FC Lynn

2012: Lowell United

2011: Boston Olympiakos

2010: Lowell United

2008: Lowell United

2005: Boston Olympiakos